Ottersum: "We willen het juiste besluit nemen voor de toekomst van Achates"

Gepubliceerd op 13 mei 2021

Toen Marie-Louise Mans drie jaar geleden voorzitter van de Ottersumse voetbalclub Achates werd, deed ze dat onder één voorwaarde: dat er geen grootse plannen op het programma stonden. Dat pakte anders uit. “Op onze huidige plek kunnen we niet meer groeien. Met het project Lob van Gennep zien we een kans, die we nu samen onderzoeken.”

Marie-Louise Mans (53) is opgegroeid in Ottersum en woont al jaren in Gennep. Ze werkte op verschillende plekken in Nederland en reist veel voor haar baan, maar in Ottersum komt ze altijd terug. “De combinatie van werken in grote steden en wonen in een dorp vind ik fijn”, vertelt ze. “Ik ken hier iedereen en mijn vrienden en familie wonen hier. Voetbalvereniging Achates maakt al van kleins af aan deel uit van mijn leven.

Mijn vader deed er vroeger al vrijwilligerswerk en als kind moest ik -vaak met frisse tegenzin- mee naar het voetballen op zondag. Nu is mijn man scheidsrechter bij Achates en mijn zoon voetbalt hier.”

Spannend traject

Drie jaar geleden werd Marie-Louise voorzitter van de club. Ze vond het tijd om iets terug te doen voor haar dorp. “Achates heeft zeshonderd leden en bestaat al 75 jaar”, zegt ze. “De club is heel belangrijk voor Ottersum. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen bij elkaar komt.” Marie-Louise nam het voorzitterschap aan op voorwaarde dat de club geen grootse plannen had. Alleen de grote club draaiende houden is al een klus op zich. “Maar toen hoorden we van de dijkplannen rond Lob van Gennep”, lacht ze. “Nu zitten we opeens in een enorm ingrijpend traject.”

Geen ruimte voor groei

De voetbalvelden van Achates zijn voor verschillende partijen interessant. Rijkswaterstaat ziet meer ruimte voor de Niers wel zitten en wil de uiterwaarden ter hoogte van de voetbalclub verlagen. Provincie Limburg en Staatsbosbeheer willen meer biodiversiteit creëren. En Waterschap Limburg kan de gronden gebruiken om de keermuur langs de club te vervangen door een groene dijk. “Toen zagen we als club een kans, want we lopen op deze plek tegen beperkingen aan” zegt Marie-Louise. “We kunnen niet uitbreiden en we komen ruimte tekort voor opslag, kleedruimtes en parkeren. Kunstgras leggen kan ook niet, omdat de velden bij hoogwater van de Niers kunnen overlopen. Achates kan hier niet groeien.”

Onderzoek naar andere locaties

Onlangs is daarom een traject gestart om te onderzoeken of Achates kan verhuizen naar een andere locatie in Ottersum. Het is niet voor het eerst dat er over verplaatsing wordt gesproken. In 1974 kwam het voor het eerst ter sprake, onder andere omdat de velden toen regelmatig vol water liepen. “Willen we ooit verhuizen, dan is dit het moment”, zegt Marie-Louise. “Als we blijven, dan past het waterschap de dijkversterking rond de club in. De kans om te verhuizen doet zich dan waarschijnlijk de komende dertig tot vijftig jaar niet meer voor. Daarom zijn we blij met dit onderzoek, want die brengt onze opties in beeld. De projectgroep Lob van Gennep denkt bovendien goed met ons mee, net als de KNVB.”

Betrokken leden

Marie-Louise betrekt de leden van Achates zoveel mogelijk bij de plannen en zette een klankbordgroep op van leden die de ontwikkelingen beoordelen. “Een eventuele verhuizing is ingrijpend, maar toch hoor ik geen negatieve geluiden in het dorp”, zegt ze. “Zelf vind ik het heel spannend. We hebben straks nog steeds de keus om te blijven of te verhuizen. Ik voel de druk om de juiste keuze maken, die het beste is voor de toekomst van de club. Ik wil vooral graag dat Achates haar hart behoudt en dat de sfeer op een eventuele nieuwe locatie hetzelfde blijft. Verhuizen biedt veel kansen, maar eerlijk is eerlijk: zo’n mooie plek als we nu hebben, krijgen we nooit meer.”


Dijkversterking Lob van Gennep