Lottum: “We willen Lottum dichter bij de Maas brengen”

Gepubliceerd op 15 mei 2018

Herman van de Pasch 5

In maart startten de werkzaamheden rond de dijkverhoging en- versterking in Lottum. Hoewel de Dorpsraad liever een andere oplossing had gezien, biedt de verhoogde dijk ook kansen voor het dorp. Zo wil de raad het landschap rond de Maas aantrekkelijker maken, een wandelroute vanuit Lottum aanleggen en extra parkeerplaatsen creëren. “Het is goed voor het toerisme als de Maas en Lottum meer verbonden zijn.”

Herman van de Pasch is geboren en getogen in Lottum. Hij is lid van de werkgroep Markt, Toerisme en Maasoever van de Dorpsraad Lottum en is nauw betrokken bij de dijkversterking rond het dorp. “Ik leef al mijn hele leven met de Maas”, zegt Herman. “Mijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijf met percelen aan het water en tijdens de hoogwaters in 1993 en 1995 was ik brandweercommandant. Dan zie je van dichtbij wat het water kan aanrichten. De Maas is meestal vriendelijk, maar kan razendsnel omslaan. Ik begrijp dan ook hoe belangrijk waterbescherming is. Al zijn de maatregelen die nu worden genomen wel heel ingrijpend.”

Boederij vd Pasch
Boerderij familie van de Pasch

Geen doorgeefluik

De Dorpsraad van Lottum vindt het belangrijk dat de Maas en Lottum meer met elkaar verbonden worden. Daarom legde ze vorig jaar een strandje aan bij het water en werd van een braakliggend weiland aan de Maas een recreatieplek gemaakt. “Twee jaar geleden hoorden we voor het eerst over de plannen voor dijkversterking in Lottum”, zegt Herman. “Als Dorpsraad fungeerden we eerst als doorgeefluik tussen Waterschap Limburg en het dorp, maar we wilden proactief betrokken zijn en meedenken. Daarom stelden we ons eigen plan op en gingen daarover met het waterschap in gesprek.”

Kansen voor Lottum

De wens van de Dorpsraad was dat er een nieuwe dijk zou komen, verder van het dorp af.  Het dijktracé bleek echter vast te liggen en kon niet worden gewijzigd. “Jammer”, zegt Herman. “Nu wordt de bestaande dijk tachtig centimeter hoger en drie keer zo breed. Dat maakt de afstand tussen de Maas en Lottum juist groter. Bovendien blijven de vijf huizen die het meeste worden getroffen door wateroverlast nu buitendijks. Toch zijn we als Dorpsraad altijd positief gebleven en proberen we er het beste van te maken. Want we zien zeker kansen rond de dijkversterking in Lottum.”

Lottum grote foto-K
De Maas bij Lottum

Een vriendelijk landschap

Samen met een landschapsspecialist bekijkt de Dorpsraad hoe Lottum en de Maas meer een geheel kunnen gaan vormen. “We willen de verhoogde dijk mooi inpassen in het landschap”, zegt Herman. “Het doel is om het landschap rond Lottum in de negentiende eeuw weer terug te brengen. Een vriendelijk landschap, met veel kleine percelen, bomen en groen. Daarnaast willen we een wandelpad van het dorpscentrum naar de Maas aanleggen, een educatief Blotevoetenpad maken bij de oude visvijver aan de dijk en een nieuwe parkeervoorziening realiseren op de hoek van de Veerweg en de Opperdonkseweg. Elementen die het toerisme in Lottum kunnen versterken. Er zijn nog wat hobbels te nemen in het overleg met het waterschap, maar als we dit kunnen realiseren, ben ik heel tevreden.”