Dijkversterking Heel


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk in Heel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Bij Heel is een groot deel van de waterkeringen aangelegd na het ontstaan van de Maasplassen. De kering ligt nabij recreatie- en natuurgebied de Maasplassen. Op sommige locaties ligt de kering vlak langs de plassen, die totaal tot wel 30 meter diep zijn.
De keringen beschermen de woonkernen van Heel en Panheel. Achter een deel van de kering ligt een beek. De dijkversterking heeft een raakvlak met de opgave ‘herstel natuurbeken‘, met als doel het versterken van de ecologische waarden. De gemeente Maasgouw ondersteunt initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken om er te wonen en recreëren.

Het dijktraject Heel is met dijktraject Thorn - Wessem verbonden via beken. In het project bekijken we ook hoe problemen met de waterhuishouding opgelost kunnen worden. Tijdens hoge waterstanden is er namelijk veel pompcapaciteit nodig om het gebied droog te houden.

Omgevingswerkgroep Heel

In 2017 en 2018 is de omgevingswerkgroep Heel drie keer bij elkaar gekomen. De omgevingswerkgroep geeft het waterschap de mogelijkheid de omgeving te informeren over de voortgang, de keuzes en dilemma's in het project. Belanghebbenden krijgen ook de kans om input te leveren. De deelnemers nemen niet deel voor hun persoonlijk belang, maar met name om gebiedskennis in te brengen. Ze zijn de oren en ogen van de omgeving.

De omgevingswerkgroep Heel bestaat uit: vertegenwoordiging van bewoners, Stichting Limburgs Landschap, Stichting Koraalgroep, Waterscouting Terwindtvaarders, particuliere bedrijven en gemeente Maasgouw.  Alle belangen die in het gebied spelen zijn vertegenwoordigd. De deelnemers denken vanuit een bredere blik mee over de dijkversterking.

Planning

2017                  verkenningsfase

2018-2019       planuitwerkingsfase

Vanaf 2020      realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.