Dijkversterking Bergen - Aijen


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van de dijken in Bergen - Aijen (gemeente Bergen). Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Het project Dijkversterking Mook, Bergen - Aijen, Afferden is een project dat aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseert in opdracht van Waterschap Limburg.

Waar werken we aan?

De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaan uit een groene kering en een coupure (opening in de dijk) ter plaatse van de Maasstraat. Over het algemeen is de dijk 50 centimeter te laag en er bestaat een kans dat er water onder de dijk doorstroomt waarbij grond/zand wordt meegevoerd. We verhogen daarom de dijken, brengen buitendijks extra klei in de grond aan en in plaats van coupures komt er een wegovergang over de dijk. Bij de Kampweg en het evenemententerrein komt een in de grond gevormde (CSM) betonwand om stabiliteit te garanderen.

In Bergen-Aijen is aannemerscombinatie Dijkencombi gestart. De eerste klei is per schip aangevoerd en wordt buitendijks momenteel verwerkt. Ook zijn in de eerste helft van 2018 diverse leidingen verlegd. Bij de reconstructie van dijkovergangen Kampweg en de Oude Kerkstraat zijn verkeersmaatregelen genomen.
Tijdens de werkzaamheden worden met enige regelmaat informatiebijeenkomsten gehouden. Daarbij informeert de Dijkencombi u als belanghebbende over de planning en voortgang van de werkzaamheden.

Planning

Voor 15 oktober 2018 is de dijk aangepast aan de nieuwe eisen voor hoogwaterveiligheid. Daarna vindt er nog onderhoud plaats, wordt nieuwe beplanting en afrastering en dergelijke aangebracht en wordt gezorgd voor een stevig volgroeide grasmat. Naar verwachting zijn medio 2019 alle werkzaamheden afgerond.

Meer informatie

Kijk voor de laatste stand van zaken over de uitvoering op de website van Dijkencombi.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons via Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl