Dijkversterking Mook en Middelaar


Waterschap Limburg werkt aan het versterken de dijk in Mook en Middelaar. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Dijktraject Mook bestaat uit een betonnen keermuur en ten noorden van De Hove uit een gedeelte groene dijk. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en voldoet niet aan het gewenste (landelijk) veiligheidsniveau.
De aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg de dijkversterking in Mook.

Wat gaan we doen?

Voor de dijkversterking in Mook dient er een in de bodem gevormde (CSM-)wand te worden aangebracht ter versterking van de dijk. Op deze CSM-wand wordt de nieuwe betonnen keermuur gebouwd. De nieuwe keermuur wordt boven de grond opnieuw gemetseld. Het plaatsen van de CSM-wand is later gestart dan gepland. De realisatie van de groene kering, het dijkdeel ten noorden van De Hove, is aan de beurt na de bouwvak van 2018. De kabels bij De Maasstaete zijn dan aangepast. Dit moet eerst gebeuren voordat de werkzaamheden voor het groene gedeelte kunnen worden uitgevoerd.

Waarom dijkversterking? Bestuurder Rein Dupont legt het in het kort uit in onderstaand filmpje.

Herinrichting Raadhuisplein
De gemeente Mook en Middelaar is begonnen met de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving. Tussen het waterschap en gemeente zijn afspraken gemaakt om de werkzaamheden van deze herinrichting en de dijkversterking op elkaar af te stemmen. Voor de laatste stand van zaken over de herinrichting kunt u kijken op de website www.mookenmiddelaar.nl.

Planning

2018-2019             uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Voor de laatste stand van zaken van het werk van de aannemer kunt u terecht op www.dijkversterkingprio1.nl.

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.