Dijkversterking Afferden


Waterschap Limburg werkt aan het versterken de dijken in Afferden. Deze dijkversterking is onderdeel van het programma Dijkversterkingen Maaswerken. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Waar werken we aan?

Het project Dijkversterking Mook-Bergen-Aijen-Afferden is een project dat aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseert in opdracht van Waterschap Limburg.

Het dijktraject Afferden omvat het dijkgedeelte vanaf Gening nr. 5  richting Camping Klein Canada en vervolgt vervolgens het dijktraject Hengeland. Het is een zogenaamde groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is de helling (talud) aan de buitenkant van de dijk te steil. Op sommige locaties is de dijk ook te laag om bewoners te kunnen beschermen tegen hoogwater. De dijk is verder onvoldoende stabiel en er kan water onder de dijk doorstromen (piping). De dijk krijgt minder steil aflopende hellingen. Aan de N271 worden de monumentale bomen gespaard en om voldoende stabiliteit onder de bomen te creëren, komt er een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Stand van zaken

Het waterschap en gemeente Bergen hebben onderzocht op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit op dijktraject Hengeland, onderdeel van dijktraject Afferden, zoveel mogelijk behouden kan blijven. Hierbij is gezocht naar maatregelen die de instandhouding van een groot deel van de bomen, struiken en steilrand mogelijk maakt.

De verwachting is dat in de eerste helft van 2018 de ontwerpfase wordt afgerond. Aansluitend kunnen in de tweede helft van 2018
de voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Planning

In 2018 en 2019 is Dijkencombi bezig met de uitvoering.

Meer informatie

Kijk voor de laatste stand van zaken over de uitvoering op de website van de aannemer Dijkencombi.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.