Dijkversterking Meers


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van de dijk in Meers. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Meers is een dorp met een kleine stukken dijk langs de Maas. Uit de toetsing bleek dat de dijk niet voldoet aan het gewenste veiligheidsniveau. Daarom gaat Waterschap Limburg deze dijk verbreden en verhogen. Ook de taluds worden minder stijl gemaakt.

Tijdens de dijkversterking wordt grond aangevoerd met vrachtwagens. Graafmachines brengen deze grond aan op de dijk. Daarna wordt gras gezaaid om de bodem steviger te maken. We doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken.

Procedures en inspraak

Na uitgebreid onderzoek is gekozen voor een aanpak die goed in de omgeving past. Het projectplan is ter inzage geweest en vervolgens definitief vastgesteld door het voormalige bestuur van Waterschap Roer en Overmaas. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2017.

Planning en budget

April 2017    Start van de werkzaamheden

Eind 2017    Oplevering vernieuwde dijken

Het budget voor het gezamenlijke dijkversterkingsproject in Maasband en Meers bedraagt 2 miljoen euro.

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.