Dijkversterking Beesel


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Beesel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Beesel bestaat uit een groene kering en beschermt het lager gelegen deel van de woonkern, rondom het Ouddorp. In de dijk is een bergbezinkbassin voor rioolwater, met een overstort naar de Maas. Het dijktraject ligt in een open landschap met uitzicht op de Maas en er is veel recreatief fietsverkeer. Zuidelijk, ter hoogte van de molen, is aansluiting nodig naar de hoge grond. Daarnaast is er mogelijk aanleg nodig van nieuwe dijken om het water te keren dat achterlangs de dorpskern kan instromen bij hoogwater.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Beesel, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Naar verwachting kunnen we in 2018 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze variant moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning

2017-2018              verkenningsfase

2018-2019              planuitwerkingsfase

Vanaf 2019             realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.