Dijkversterking Belfeld


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Belfeld. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Belfeld bestaat voor een groot deel uit groene kering en voor een deel uit keermuur met deels demontabele wanden. De dijk ligt dicht tegen de rivier aan. De dijk beschermt onder andere lager gelegen huizen, enkele bedrijven en een tuinbouwkas. Deze liggen tussen de Maas en de Steilrand waarachter de hooggelegen dorpskern ligt. Een aantal huizen heeft geen rioolaansluiting; dat geeft problemen bij hoogwater. De gemeente heeft plannen voor de aanleg van een fietsroute in het gebied.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Venlo, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Stand van zaken

Op 23 januari 2018 is door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg voor de dijkversterkingen Belfeld een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit voorkeursalternatief moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Waterschap Limburg begon in 2016 met de plannen voor de versterking van 15 dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Het waterschap onderzoekt voor elk dijktraject verschillende tracés en typen waterkeringen. Voor het dijktraject Belfeld is een belangrijke mijlpaal bereikt: het voorkeursalternatief is vastgesteld. In de Samenvatting Voorkeursalternatief voor dit dijktraject vindt u meer informatie over het voorkeursalternatief en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.

Planning

2016-2017              verkenningsfase

2018-2019              planuitwerkingsfase

Vanaf 2019             realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.