Dijkversterking Steyl - Maashoek


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk in Steyl - Maashoek. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk ligt bij Maashoek in Steyl en vormt een zwakke plek in de dijkring van Venlo. Op dit moment bestaat de kering uit een groene dijk gevolgd met een groene dijk met daarop een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter.

Deze locatie is bijzonder vanwege de cultuurhistorie en het uitzicht op de Maas. De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Venlo, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk. Hiervoor is een omgevingswerkgroep opgericht.

Naar verwachting kunnen we in 2018 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze variant moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning

2017                verkenningsfase en voorbereiding planuitwerkingsfase

Vanaf 2019     realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.