Dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Baarlo tot Hout-Blerick. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk beschermt de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Voor de aansluiting naar de hoge grond is een nieuwe kering nodig aan de zuidkant van Baarlo.

Vanwege verwachte veranderingen in de rivierafvoeren onderzoeken we ook andere maatregelen om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Dit zijn dijkverlegging tussen Baarlo en Hout-Blerick, de aanleg van hoogwatergeulen in het hele gebied en de mogelijkheid om vlak langs de rivier het maaiveld te verlagen, de zogenaamde weerdverlaging.

Ook onderzoeken wij hoe de Kwistbeek kan worden herïngericht zodat deze natuurlijker wordt.
Net als in de afgelopen jaren  werken we nauw samen met de gemeenten Peel en Maas en Venlo, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties

Stand van zaken

In de afgelopen jaren hebben wij de voor- en nadelen van deze maatregelen in beeld gebracht. Gebleken is dat hoogwatergeulen een te grote impact hebben op de omgeving. Deze worden dan ook niet meer verder onderzocht. Met het Rijk wordt op dit moment overlegd over de haalbaarheid en wenselijkheid van de dijkverlegging tussen Baarlo en Hout-Blerick en ook over een eventuele weerdverlaging langs de Maas.

Samen met de gemeente Peel en Maas, ondernemers en omwonenden, maken we plannen voor dijkversterking nabij de Hummerenweg, dit in samenhang met een mogelijke gebiedsontwikkeling.

De komende tijd werken we ook verschillende alternatieven uit voor de dijkversterking nabij de Coupure in Baarlo en de ligging van de Kwistbeek.

Planning

2017-2019             verkenningsfase

2019-2021             planuitwerkingsfase

Vanaf 2022            realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.