Dijkversterking Nieuw Bergen


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk in Nieuw Bergen. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Nieuw Bergen bestaat voor een deel uit een aangelegde groene kering en voor een deel uit het talud van de weg N271. De dijk beschermt de lager gelegen delen van de woonkern Nieuw Bergen en een aantal bedrijven.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Bergen, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Naar verwachting leggen we in 2019 het voorkeursalternatief vast in het Projectplan Waterwet. Deze variant moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning

2017 - 2019            planuitwerkingsfase

Vanaf 2020             realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.