Herinrichting Huilbeek


Huilbeek-werkzaamheden (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

In 2022 hebben we de Huilbeek anders ingericht. We pakten de beek in drie delen aan, waarbij we verschillende doelen dienen.

Projectdoel

Deel 1: Maasmonding – de vernieuwde dijk
Klimaatrobuustere natuurlijke beek

Vanaf de dijk tot aan de Maas hebben we de Huilbeek natuurlijker ingericht. We zorgden voor meer schaduw in de beek, schoner water, bochten in de beek en betere zwemroutes voor vissen. Hierdoor geven we planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving en is visoptrek vanuit de Maas mogelijk. Het waterpeil in de beek blijft zoveel mogelijk constant omdat er veel landbouw in het gebied is, dat gebaat is bij een constant waterpeil.

Bovendien is de beek nu klimaatrobuuster, omdat de beek meer ruimte krijgt. Dit hebben we gedaan door het talud te verflauwen. Zo kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en houdt de beek langer water vast in droge periodes. Ook legden we onderhoudspaden aan langs de beek, zodat de beek goed bereikbaar en zichtbaar blijft.

Deel 2: Groene buffer
Natuurlijke beek, schoner water en een robuuster rioleringssysteem

Samen met de gemeente Beesel hebben we direct achter de vernieuwde dijk aan de Beekstraat een buffer aangelegd. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo beperken we wateroverlast in de omgeving. De buffer kreeg een natuurlijke uitstraling waar de Huilbeek doorheen zal stromen. Het grootste deel van de buffer staat dan meestal droog.

Deel 3: Waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw

Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, was de beek geen natuurbeek meer. De beek lag daar voor het afvoeren van water uit het Beesels Broek en de omliggende landbouwgrond. De beek is hier verbreed, zodat het meer water kan wegvoeren dat uit het Beesels Broek komt. Ook maakten we de taluds van de beek minder steil, zodat ze niet meer instorten en minder onderhoud nodig is.

Wat hebben we gedaan?

  • Een deel van de beek slingerend en natuurlijker ingericht
  • Onderhoudspaden aangelegd
  • Een buffer aangelegd
  • Een deel van de beek verbreed

Planning

Na de bouwvak in 2022 is aannemer Wetering gestart met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Oplevering Huilbeek maandag 15 mei

Op maandag 15 mei leverde het waterschap samen met de omgeving en de partners het project Huilbeek officieel op. In het nieuwsbericht is meer informatie te vinden over deze oplevering. Omroep Peel & Maas maakte een nieuwsitem over de oplevering van de Huilbeek.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg
  • Rijkswaterstaat
  • Stichting Limburgs Landschap
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Beesel

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.