Aansluiten Oude Geulmeander


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Begin maart is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan het herstel van de Oude Geulmeander, in het Geuldal tussen de kernen Gulpen en Wittem aan de N278.

Projectdoel

  • Aansluiten Oude Geulmeander, draagt bij aan passeerbaar maken voor vissen en uitbreiding van hun leefgebied;
  • Optimaliseren waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul.

Wat gaan we doen?

Waterschap Limburg heeft de Oude Geulmeander weer aangesloten op het watersysteem van de Geul om deze passeerbaar te maken voor vissen. Dit vergroot hun leefgebied in het Geuldal. Tevens is met het project de waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul geoptimaliseerd. Onder de N278, nabij de komgrens van Gulpen is een nieuwe duiker, oftewel een koker die watergangen met elkaar verbindt, aangelegd. Deze koker dient tevens als leegloop van het inundatiegebied. Bij hoge waterafvoeren komt dit gebied tijdelijk onder water te staan.

De werkzaamheden vonden plaats aan de voet van de Gulperberg en langs de N278.

Planning

Begin maart 2020 is gestart met de werkzaamheden. Medio 2020 is het project afgerond.

Betrokkenen bij project

Dit project is samen met de gemeente Gulpen-Wittem en Stichting Limburgs Landschap tot stand gekomen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.