Dijkversterking Stevensweert


Stevensweert_Hoogwater_1k

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat hebben we gedaan?

Het deel van de dijk bij ‘Kokkelert’ (Roosteren) lag dicht tegen de Maas en bebouwing aan. De dijk is hier circa 40 centimeter opgehoogd en versterkt. Een dijkverbreding richting de Maas mag normaal gesproken niet, omdat dit leidt tot verhoging van de waterstanden. Door aan de noordelijke kant van de ‘Kokkelert’ de dijk binnenlands te verleggen, hebben we ruimte voor de Maas gemaakt. Op de plaatsen waar de dijkverbreding overgaat in de dijkverlegging, is een damwand aangebracht over een lengte van circa 50 meter.

Wie hebben er gewerkt aan dijkversterking Stevensweert?

De dijkversterking in Stevensweert maakt deel uit van een cluster, waarbinnen ook dijkversterkingen plaatsvinden in Roosteren, Grevenbicht en Ohé en Laak. Aannemer Ploegam realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterkingsprojecten.

Stand van zaken

De dijkversterkingsprojecten Grevenbicht, Roosteren, Stevensweert en Ohé en Laak zijn officieel op 4 september 2018 opgeleverd. Ze voldoen weer aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid en het gevaar voor overstroming is nu beperkt tot eens in de 250 jaar. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.   Of volg ons via Twitter,  Facebook of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk:

Paul van Heugten 1k

Het raam van zijn woonkamer is vijf bij twee meter groot. Vanuit hier heeft Paul van Heugten een panoramisch uitzicht over de Maas. “We hebben nu een goede dijk die ons allemaal beschermt en daar moet je iets voor opofferen.”

Dijkversterking in Limburg