Dijkversterking Lottum


Lottum_Kasteel_nr7_2k_GerPeeters

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat hebben we gedaan?

Omdat de bestaande dijk niet stevig en hoog genoeg was, is de dijk afgegraven en opnieuw opgebouwd, onder andere met grond en klei. De toplaag is tot slot ingezaaid met gras. Vanaf het maaiveld is de dijk dan tussen 2 en 2,5 meter hoog. Dat is zo’n 50 tot 70 cm hoger dan de oude dijk in Grubbenvorst. De nieuwe dijk in Lottum is 1200 meter lang en 90-100 cm hoger dan de oude dijk. De Opperdonkseweg, Veerweg en Kerboschlaan zijn in de nieuwe situatie over de nieuwe dijk aangelegd. Tussen de Opperdonkseweg en de Veerweg is een fietspad op de dijk aangelegd.

Wie hebben er gewerkt aan Dijkversterking Lottum?

Aannemerscombinatie Ploegam-Dura Vermeer realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg de dijkversterking Grubbenvorst-Lottum.

Stand van zaken

Op 12 maart 2019 zijn de dijkversterkingen Lottum en Grubbenvorst officieel opgeleverd. Zie ook dit bericht. Ze voldoen aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. Zo wordt het gevaar voor overstroming beperkt en houden de inwoners van de dorpen droge voeten. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.   Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk:

Herman van de Pasch 5k

De Dorpsraad van Lottum vindt het belangrijk dat het dorp en de Maas meer met elkaar verbonden worden.  “We willen de verhoogde dijk mooi inpassen in het landschap.”

Dijkversterking in Limburg