Werkzaamheden Roer


Inleiding

Waterschap Limburg zet een groot gedeelte van de Roer (tussen de sluisdeuren aan de Bisschop Lindanussingel en de stuw bij Groot Hellegat) droog. Dit doen we om diverse gegevens te verzamelen over het slib in de Roer. Op dit moment is er weinig visoptrek, zijn de weersomstandigheden gunstig, is de ECI centrale niet in werking en is de afvoer van de Roer goed. We voeren de werkzaamheden daarom nog uit voordat de winterperiode van start gaat.

Projectdoel

  • Gegevens verzamelen uit het slib van de Roer

Wat gaan we doen?

In de Roer zitten veel verschillende vissoorten. Voordat we starten met de werkzaamheden vangen we de vissen af en verplaatsen we deze naar een andere locatie. Zo beschermen we alle vissen in de beek.

Het stuk Roer tussen de sluisdeuren aan de Bisschops Lindanussingel en de stuw bij Groot Hellegat leggen we droog. We bemonsteren het slib uit de beek en verzamelen zo gegevens over het slib. Er kan een korte periode stankoverlast ontstaan door de drooglegging van het slib.

Planning

In het najaar van 2022 starten we met de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de weersvoorspellingen en de waterafvoer van de Roer. De werkzaamheden kunnen mogelijk verplaatst worden naar 2023.

Betrokkenen bij project

  • Natuurbalans
  • Van Beers
  • ViForis
  • Gemeente Roermond

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Simone Timmermans. Dit kan via het telefoonnummer +316 148 911 06 of per e-mail naar s.timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.