Beekmonding Molenbeek van Lottum


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

De Molenbeek van Lottum is een unieke beek. Deze beek is belangrijk voor vissoorten als de winde en de serpeling. De meeste beken zijn niet geschikt voor deze soorten, maar de Molenbeek van Lottum wel. Dankzij bepaalde eigenschappen van deze beek kunnen ze hier hun eitjes leggen en zich voortplanten. Daarnaast helpt deze beek bij de verdere verspreiding van deze vissoorten in Noord-Limburg via de Maas. In samenwerking met de verschillende partners voerde Waterschap Limburg maatregelen uit, zodat het water in de beek beter stroomt en de beekmonding goed aansloot op de Maas.

Samen met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat de beek beter uitmondt in de Maas, wat goed is voor de stroming en de vismigratie. We verwijderen onder meer puin in de monding en halen enkele beverdammen weg. In de Siebersbeek krijgt de bever zijn eigen leefgebied. Ook wordt de bodemhoogte van de beek op sommige plekken aangepast, zodat het water beter stroomt. Met de gemeente is gekeken naar de recreatieve beleving en bereikbaarheid in het gebied. De fietsbrug wordt daarom verplaatst naar een stuk verder van de Maas af. Recreanten en bewoners van Lottum kunnen zo veiliger en makkelijker fietsen. Met de verbeteringen bij de Molenbeek van Lottum werken we verder aan de tientallen beekmondingen die al zijn hersteld en die de komende jaren nog hersteld gaan worden.

Projectdoel

 • De vissen moesten ongehinderd door de Molenbeek van Lottum kunnen zwemmen, van de Maas tot de stuw aan de Grubbenvorsterweg;
 • De beekmonding moest worden heringericht, zodat de vissen zich hier kunnen voortplanten en ze beter door de beek kunnen zwemmen;
 • Door het herinrichten van deze beek verbonden we een aantal snelstromende beken in het westen van de Maas met elkaar.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd?

 • Het puin uit de beekmonding gehaald;
 • De hoogte van de bodem van de beek is op sommige plekken aangepast, zodat het water op iedere plek in de beek even hard stroomt;
 • De beverdammen verwijderen. Waterschap Limburg zocht in samenwerking met de zoogdiervereniging welke oplossing er voor de bevers kon worden gemaakt;
 • De fietsbrug verplaatsen. De brug die er lag is verwijderd. Er ligt nu een fietsbrug iets verder van de Maas af, zodat fietsen hier veiliger en makkelijker is geworden;
 • Ecologische inrichting van de beek waar dit kon.

Planning

Het projectplan is samen Gemeente Horst aan de Maas, Rijkswatersaat, Stichting Limburgs Landschap, de dorpsraad van Lottum en lokale bewoners afgestemd om het mondingstraject te verbeteren voor vissen en de omliggende natuur. Hierin had de recreatieve beleving en bereikbaarheid van het gebied ook een belangrijke rol.

Projectplan ter inzage

Bij besluit van 10 mei 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Waterwet ‘Molenbeek van Lottum - Siebersbeek’ vastgesteld. Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger lagen van 16 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Projectoplevering 6 juni 2023

Op dinsdagmiddag 6 juni organiseerden we een feestelijke opening en leverden we het project samen met omgeving op. In het nieuwsbericht leest u meer over de geslaagde oplevering van het project.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat;
 • Provincie Limburg;
 • Gemeente Horst aan de Maas;
 • Zoogdiervereniging;
 • Stichting Limburgs Landschap;
 • Dorpsraad Lottum;

IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.