Vergroening waterschapsgebouw Roermond


vergroeing WL 1

Inleiding

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg hebben een voorbeeldrol als het om water gaat. Wij willen ons eigen gebouw daarom als voorbeeld gebruiken hoe je ook in een bestaande bebouwde omgeving waterneutraal kunt bouwen en bijdragen aan vergroening van de omgeving.

Inhoud van het project

We willen  het hemelwater dat op het gebouw valt opvangen en gebruiken voor irrigatie van de te installeren  groene gevels. Het teveel aan hemelwater infiltreren we in de tuin.

De opslag voor irrigatie van de groene gevels vindt of plaats in ondergrondse tanks of in bovengrondse verticale tanks die zelf weer van  beplanting voorzien worden. Infiltratie van het resterende water vindt plaats via wadi’s of via andere infiltratie technieken.

In juni afgelopen jaar onze plannen met betrekking tot het verduurzamen en vergroenen van ons kantoorpand en de omgeving daarvan gepresenteerd. Tijdens inloopsessies hebben omwonenden suggesties voor het ontwerp mee gegeven.

Op 11 maart hebben we de ontwerpen getoond aan de buurt. We hebben daar hele positieve reacties op gekregen en een aantal suggesties voor verbetering. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

Planning

Mei 2019

Wij gaan in maart en april met de uitkomsten van de inloopavond aan de slag en verwachten de definitieve plannen in mei te kunnen presenteren. Ook in deze fase bestaat nog de mogelijkheid om bij te sturen. De mate waarin bijsturen mogelijk is, is dan uiteraard wel kleiner. Ook hiervoor organiseren we een inloopbijeenkomst.  Op basis van deze plannen starten wij de wettelijke procedures en starten wij samen met de gemeente Roermond het aanbestedingsproces.

September/oktober 2019

Start van de uitvoering. Voorafgaand aan de start worden omwonenden geïnformeerd over het proces van uitvoering.

Voorjaar 2020

Feestelijke ingebruikname van de heringerichte omgeving. Uiteraard wordt u daarvoor uitgenodigd.