Aanleg en vergroten regenwaterbuffers


Op diverse plaatsen in Zuid-Limburg gaan we zestien regenwaterbuffers (ook wel regenwaterbekkens of bassins) aanleggen en/of vergroten. Dit is nodig om water- en modderoverlast tegen te gaan en om erosie te beperken.

Wat we gaan doen?

Waterschap Limburg gaat aan de slag met 16 regenwaterbuffers. Bij 8 buffers breiden we de bestaande buffercapaciteit uit en we leggen 8 nieuwe regenwaterbuffers aan.

Waar gaan we aan de slag?

 1. Hoeve Meervelt in Schinveld
 2. Jubileumbos in Sittard
 3. Achterste Lahrberg in Sittard
 4. Rousch in Heerlen
 5. Nagelbeek in Schinnen
 6. Wolfhagen Noord in Schinnen
 7. Kelmond in Kelmond
 8. Scheulderlaagte in Scheulder
 9. Kruisweg in Etenaken
 10. Jeruzalem in Maastricht
 11. Puthof in Bochholtz
 12. Katzerweg in Simpelveld
 13. Keulenderweg in Bochholtz
 14. Claasvelderbeek in Lemiers
 15. Slenaken in Slenaken
 16. Schey in Noorbeek

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden verkeershinder ervaren. Machines graven zand af om de capaciteit te vergroten. Ook wordt er grond af- en aangevoerd. Sommige buffers liggen in de buurt van een dorp en sommige ver daar buiten.

Planning en budget

De werkzaamheden per buffer duren 2 á 3 weken. 
Het gehele project is naar verwachting in 2018 afgerond.

De kosten van het totale project bedragen ruim 3 miljoen euro.

Samenwerkingspartners

Gemeenten, provincie Limburg, het Rijk, particulieren en nutsbedrijven.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt en medegefinancierd door het ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland".