Dijkversterking Blerick - Groot-Boller


Dijk Groot Boller bij insteekhaven

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De waterkering bij Blerick - Groot Boller bestaat voor een groot deel uit een groene kering en ter hoogte van industriehaven Groot Boller uit een keermuur. Tijdens hoogwater worden over een kort
traject noodmaatregelen genomen.

Het dijktraject Blerick - Groot Boller is onderdeel van het dijktraject Blerick. Het beschermt het bedrijventerrein bij de industriehaven, waarvoor uitbreidingsplannen bestaan. Het industrieterrein met onder andere de bargeterminal is onderdeel van Trade Port Noord Venlo, een economische drager van de regio.

Het gaat in het project om versterking van 1,2 kilometer van het huidige dijktraject met aanvullend de benodigde aansluiting naar de hoge grond. Het industrieterrein heeft deels watergebonden activiteiten, waardoor de aansluiting naar de hoge grond een complexe opgave is. Er zijn plannen om de ten noorden van de waterkering gelegen jachthaven te verplaatsen, zodat de industriehaven kan uitbreiden.

Het proces

De versterking van de dijken in Venlo – Velden en Blerick – Groot Boller viel binnen de integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo. Deze is inmiddels beëindigd.

Waterschap Limburg pakt de verkenning voor dit dijktraject in 2021 weer op en zal in gesprek met de omgeving gaan om te komen tot verschillende oplossingen met elk hun voor- en nadelen. Deze weegt het waterschap zorgvuldig tegen elkaar af om tot goede keuzes te komen.

De toekomstige opgave in Blerick – Groot-Boller en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Blerick -  Groot-Boller is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Waterschap Limburg, bereikbaar via 088 - 88 90 100 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking.

Laatste wijziging: 29-09-2022