Systeemmaatregelen bij dijkversterking - hoe nu verder?


Over het vervolgproces en om te komen tot een voorkeursalternatief houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief, website en organiseren we gesprekken of ontwerpateliers. De betrokkenen ontvangen hierover de informatie. Voor de komende periode zijn verschillende bijeenkomsten gepland.

Spreekuur op afspraak in Arcen

Heeft u vragen over het besluit of over het vervolg? Bel dan 088 – 88 90 100 of mail dijkversterking@waterschaplimburg.nl en maak een afspraak op één van de spreekuren. Omgevingsmanager Rudy de Groote en Abel Knipping houden de komende 4 weken op de dinsdagmiddagen spreekuur op afspraak in MFA de Schans. Het gaat om:

dinsdag 26 november tussen 16.00 - 19.00 uur

dinsdag 3 december tussen 16.00 - 19.00 uur

dinsdag 10 december tussen 16.00 - 19.00 uur

dinsdag 17 december tussen 16.00 - 19.00 uur.

Gebiedsbijeenkomsten in Baarlo – Hout-Blerick

Voor gebiedsbijeenkomsten ontvangen belanghebbenden een uitnodiging. Samen met u werken we in ontwerpateliers aan het gebiedsplan en het voorkeurstracé voor de dijken.

Inloopmiddag in Well

Heeft u vragen over het besluit of over het vervolg? Kom dan langs op dinsdag 3 december in MFC de Buun. Omgevingsmanagers Keesjan van Herik en Sjoerd Haitsma zijn van 13.30 tot 17.00 uur aanwezig voor uw vragen.

Informatiebijeenkomst in Thorn - Wessem

Op maandag 9 december organiseren we van 19.00 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in Kasteelhoeve de Grote Hegge aan de Waterstraat 9 in Thorn. De bijeenkomst begint om 19.00 uur met een presentatie. Aansluitend vindt er een informatiemarkt plaats tot 21.30 uur.