Samenwerking ConsultingKids


Kinderen denken mee over uitdagingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Impressie van vergelijkbaar traject © provincie Zuid-Holland

Om alle Limburgers te beschermen tegen het hoogwater van de toekomst, werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken. Dit doen we in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, samen met onze partners (zoals de provincie, gemeenten en ministeries) binnen 16 verschillende dijkversterkingsprojecten.

Benutten verfrissende denkkracht van kinderen

Een dijkversterking is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een complex en zorgvuldig proces, waar het waterschap zich dagelijks met veel energie voor inzet. Daarin zoeken we de samenwerking met bewoners en ondernemers die in de buurt van de dijkversterking wonen of werken. Want, pas met alle kennis uit het gebied op tafel kan het waterschap zorgvuldige keuzes maken.

Om verfrissende ideeën en unieke oplossingen voor belangrijke vraagstukken te vinden, benut Waterschap Limburg nu ook de denkkracht van kinderen. Dit doen we in samenwerking met ConsultingKids; een partij die gespecialiseerd is in het voorleggen van volwassen vraagstukken aan kinderen.

Onbevooroordeelde kijk op de wereld

Het wereldbeeld van kinderen is anders dan dat van volwassenen. Kinderen zijn onbevooroordeeld, stellen vragen die volwassenen niet durven te stellen en komen met gedachten die niet bij volwassen opkomen.

Het resultaat?

  • Een enerverende dag waarin de kinderen belangrijke probleemoplossende vaardigheden leren.
  • Verfrissende ideeën van kinderen die het waterschap tot vernieuwende ideeën brengt.

Van start in vier klassen

Vier groepen 7 in de regio worden betrokken om mee te denken over volwassen vraagstukken. Elk vraagstuk wordt verteld als een sprookje met fictieve figuren, genaamd ‘De Gompies’, als hoofdpersonen. Dit maakt het vraagstuk begrijpelijk voor kinderen, zonder dat de kernelementen verloren gaan.

Bestuurders en medewerkers van het waterschap en partners zijn aanwezig om uit eerste hand te horen waar de kinderen mee komen. ConsultingKids vertaalt na afloop de ideeën van de kinderen terug naar de ‘volwassen wereld’, zodat deze ideeën gebruikt kunnen worden om het waterschap en partners
te inspireren en te verbeteren.

Vragen?

Heeft u op basis van deze informatie nog vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Deelnemende scholen

  • Groep 7 van Vrijeschool Christophorus in Roermond
  • Groep 7 van basisschool Scharn in Maastricht
  • Groep 7 van basisschool de Stapsteen in Herten