Update proces Raad van State


Steyl_5

Op 23 januari 2023 neemt de Raad van State zitting voor het beroepsproces rond de dijkversterking Steyl – Maashoek. Tegen het definitieve Projectplan Waterwet zijn namelijk een aantal bezwaren ingesteld. Die partijen worden op deze dag in de gelegenheid gesteld om hun standpunten toe te lichten. Na de zitting duurt het normaal gesproken 6 tot 12 weken voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een uitspraak te doen. Als de bezwaren ongegrond worden verklaard, is het Projectplan Waterwet na de uitspraak onherroepelijk.

Tien tot veertien dagen voor de zitting kunnen partijen in de Zittingsagenda inzien welke staatsraden de zitting behandelen.

Wat doet de Raad van State?

De Raad van State toetst of een overheidsbesluit rechtmatig is. Dat wil zeggen dat zij beoordeelt of de overheid zich aan de wet heeft gehouden, maar ook of de overheid het besluit zorgvuldig heeft voorbereid en goed heeft gemotiveerd. Bij bepaalde besluiten kijkt de bestuursrechter of alle belangen wel goed tegen elkaar zijn afgewogen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.