Inloopbijeenkomst op 16 maart 2023


Aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie verzorgt, in samenspraak met Waterschap Limburg, een inloopbijeenkomst en nodigt u hiervoor graag uit.

  • Donderdag 16 maart 2023
  • 19:00 – 21:00 uur
  • Jochumhof, Maashoek 2b in Steyl

Op deze avond wordt u door experts van de Dijkzone Alliantie uitgebreid meegenomen in de planning en fasering van de eerste voorbereidende werkzaamheden die eind maart gaan starten. Verder wordt u meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Proces Raad van State

Op dit moment wacht Waterschap Limburg op een uitspraak van de Raad van State (de zitting was op 23 januari 2023). Tegen het definitieve Projectplan Waterwet zijn namelijk een aantal bezwaren ingesteld. Deze gaan over aspecten van het Projectplan Waterwet die niet van invloed zijn op de eerste werkzaamheden van de Dijkzone Alliantie.

Heeft u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.