Dijkversterking Belfeld - Projectplan Waterwet ter inzage


Loswal met boten in Belfeld

Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Belfeld is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Belfeld in de gemeente Venlo. De dijkversterking is noodzakelijk, omdat het dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.

Ter inzage voor beroep

Het Projectplan Waterwet Belfeld ligt ter inzage van woensdag 8 maart 2023 tot en met dinsdag 8 april 2023. Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het betreffende ontwerpbesluit. Dit lag ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus 2022.

Met de terinzagelegging zet het waterschap weer een volgende stap voor de start van de realisatie van deze dijkversterking. Uitvoering hiervan is voorzien vanaf het voorjaar van 2024.

Stukken inzien

U kunt het Projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.