Noodzakelijke aanvullende middelen gevonden: nu voorkeursalternatief verder uitwerken

Gepubliceerd op 23 december 2022

baarlo_houtblerick__29

In de nieuwsbrief van oktober stond vermeld dat het project geconfronteerd is met grote kostenstijgingen. De bestuurders van de partijen hebben elkaar de afgelopen weken intensief gesproken. Achter de schermen is alles op alles gezet om duidelijkheid te kunnen bieden en voortgang te kunnen boeken. Aanvullende middelen en oplossingen zijn gevonden om het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Dit wil zeggen dat de voorbereiding voortgezet worden voor de dijkversterking, dijkverlegging, beekherstel, kwelgeulen en de gebiedsontwikkelingen. Voor de inrichting van het middengebied Laerbroeck wordt nog naar oplossingen gezocht. De partijen hebben nog steeds de ambitie om dit hele gebied compleet in te richten.

We weten dat het lang duurt, toch was deze stap achter de schermen nodig. Het gaat om grote belangen, veel geld en grote impact.

Alle partijen streven ernaar inhoudelijke overeenstemming te hebben in het eerste kwartaal van 2023, zodat dit vastgelegd kan worden in een bestuurlijke overeenkomst.