Het project in Baarlo - Hout-Blerick


Baarlo - Hout Blerick HWBP boek 2018 pag. 144 - tdf-20170920_200 Low res

“Onze Maas. Onze veiligheid.” Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door extreme weersomstandigheden krijgen we te maken met langdurige droogte én met hogere waterstanden van de Maas. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Dat geldt ook voor Baarlo – Hout-Blerick.

Huidige dijken niet hoog, breed en stabiel genoeg
De huidige dijken beschermen de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Ze zijn na de overstromingen in de jaren ‘90 van de vorige eeuw aangelegd met het idee dat ze tijdelijk zouden zijn. Inmiddels weten we dat ze niet hoog, breed en stabiel genoeg zijn om Baarlo en Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater.

Landschap en economie in samenhang versterken
Er moet dus wat gebeuren. Dat willen we veilig en op een zo aantrekkelijk mogelijke manier doen. Het dijktraject in Baarlo - Hout - Blerick is lang en naast dijkversterking spelen ook dijkverlegging, de herinrichting van de Kwistbeek, de eventuele aanleg van kwelgeulen in het buitendijks gebied en gebiedsontwikkelingen rondom de Hummerenweg en in Laerbroeck mee. De gemeente Peel en Maas onderzoekt de mogelijkheden om landschap en economie in het gebied te versterken.

Samenwerken aan puzzel met veel stukjes
Voor elk vraagstuk zijn verschillende oplossingen mogelijk en die hebben allemaal weer effect op het totaal. De plannen in Baarlo – Hout-Blerick hebben veel weg van een puzzel met vele stukjes. Het waterschap werkt samen met het Ministerie, Rijkswaterstaat de provincie en de gemeenten Peel en Maas en Venlo. Om samen de verschillende opgaven integraal te bekijken en om hoogwaterbescherming te bieden en het gebied tegelijkertijd verder te ontwikkelen.

Gebiedsplan gemaakt, geen hoogwatergeulen
Einde 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten om een verkenning te doen voor de dijkverlegging Baarlo en Hout-Blerick. Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die door de dijkversterking op andere plekken wordt weggenomen. Dit wordt een systeemmaatregel genoemd. Het waterschap heeft samen met de andere overheden en de bewoners hard gewerkt aan een gebiedsplan. De bestuurders hebben inmiddels uitgesproken dit plan te ondersteunen.

Eerder werd ook gekeken naar hoogwatergeulen. Deze bleken een te grote impact te hebben op de omgeving. Daarom wordt dit geen onderdeel van het plan.

Hummerenweg, Coupure Baarlo en Kwistbeek verder uitgewerkt
Momenteel worden plannen gemaakt voor dijkversterking nabij de Hummerenweg, dit in samenhang met een mogelijke gebiedsontwikkeling. In overleg met de omgeving worden ook verschillende alternatieven uitgewerkt voor de dijkversterking nabij de Coupure in Baarlo en de ligging van de Kwistbeek.