Planning en participatie


Dieper in het proces en meedenken over project Vierwaarden

Vierwaarden is een groot gebied met complexe en soms zelfs tegenstrijdige omgevingsopgaven. We gaan samen, overheden en omgeving, de puzzel leggen en keuzes maken. Inbreng vanuit de omgeving is erg belangrijk om zorgvuldig afwegingen te kunnen maken. Zo kunnen we het gebied uiteindelijk voor iedereen veiliger, mooier en duurzamer achterlaten! Maar voor het zover is, doorlopen we eerst een aantal fases. Deze gaan we hieronder verder toelichten.

Verkenning (2023 – 2026)

In de verkenning worden de mogelijke oplossingsrichtingen per gebied onderzocht. We gaan samen met de omgeving op zoek naar het beste pakket aan maatregelen. We kijken daarbij niet alleen naar technische oplossingen. De maatregelen moeten ook passen in het landschap en binnen het beschikbare budget. Waarschijnlijk hebben we niet elk gebied nodig om onze doelstellingen te behalen. Het zou dus kunnen dat het uiteindelijk niet nodig is om in uw gebied maatregelen te treffen. Wel is duidelijk dat er sowieso aan beide zijdes van de Maas maatregelen gaan komen, zodat gebieden aan beide zijdes van de Maas ook kunnen profiteren van de kansen die dit project biedt. In de verkenning gaan we deze puzzel leggen.

De verkenning is op te delen in drie fases. In de eerste fase (2023 – 2024) halen we inbreng uit de omgeving op. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten, zoals informatieavonden, inloopmomenten en ontwerpateliers. Maar u kunt ook online ideeën aandragen via ons contactformulier. Uw suggesties helpen ons om tot het beste plan te komen.

Uiteindelijk willen we één of twee oplossingsrichtingen per deelgebied verder gaan onderzoeken, de kansrijke alternatieven. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) worden deze alternatieven beschreven.  Ook leggen we in dit document uit waarom bepaalde oplossingsrichtingen afgevallen zijn. De NRD is naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 klaar. Daarna kunt u hier reactie op geven. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en projectpagina in de gaten.

In de tweede fase van de verkenning (2024 – 2025) gaan we de kansrijke alternatieven verder onderzoeken. Hiervoor maken we een milieueffectenrapportage (MER). In de MER onderzoeken we de effecten op onder andere lucht, water, bodem, landschap, geluid en gezondheid. Met de uitkomsten van de MER kunnen we de best mogelijke oplossing bepalen: het voorkeursalternatief. Dit doen we in de derde fase van de verkenning (2025 – 2026). Ook hier kunt u reactie op geven. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en projectpagina in de gaten.

Vierwaarden_Tijdlijn_vnov2023

Planuitwerking (2026 – 2029)

In de planuitwerking worden alle voorbereidingen getroffen voor de realisatie. Het ontwerp van het voorkeursalternatief wordt verder gedetailleerd uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd. Ook zoeken we in deze fase een aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden.

Realisatie (2029 – 2032)

In de laatste fase van het project worden de maatregelen gerealiseerd. Nu gaan we echt aan de slag met de werkzaamheden in de gebieden. Wij zullen u tijdig informeren over de planning en uitvoering van werkzaamheden.

Meedenken over Vierwaarden

Maar voor het zover is, zijn we de mogelijkheden nog aan het verkennen. Uw mening hierover is erg belangrijk voor ons! Hoe zou u uw gebied graag terugzien in de toekomst? Deel uw mening via ons contactformulier. En houd onze nieuwsbrief en projectpagina in de gaten om aan te sluiten bij bijeenkomsten of andere updates te ontvangen.

Wilt u weer terug naar de projectpagina? Klik dan op deze link.