Uitnodiging: woensdag 13 juli informatiemiddag en avond over dijkversterking en dijkverlegging in Arcen


Op woensdag 13 juli informeren wij u graag over de dijkversterking en de dijkverlegging in Arcen. Binnenkort start de aanbesteding voor de werkzaamheden. Daarnaast is er de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste schetsontwerpen voor de kering. Hierover praten we u graag bij.

Dit doen wij op twee manieren:

  1. Een informatiemarkt, op woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur
  2. Een spreekuur voor persoonlijke vragen, op woensdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur

Informatiemarkt: laat u bijpraten over verschillende onderwerpen

In MFA de Schans is van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatiemarkt over de dijkversterking in Arcen. Bezoek de expositie in de foyer en laat u informeren over de volgende onderwerpen:

  • de tussenstand van ons ontwerpproces.
    Let op: het ontwerpproces is nog niet afgerond. Na de zomer weten we meer over de exacte ligging en hoe er invulling gegeven kan worden aan de door bewoners ingediende wensen.
  • de planning van de werkzaamheden en onze aanbesteding
  • de onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld de flora en fauna onderzoeken
  • het grondaankoopproces en de planprocedure
  • de techniek achter de dijkversterking
  • terugkoppeling op hoogwater van juli 2021

U bent vrij om in en uit te lopen wanneer u wilt. Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig. Onze experts staan voor u klaar om alle vragen omtrent de dijkversterking te beantwoorden.

Spreekuur: ga in gesprek met onze omgevingsmanagers over uw situatie

Tijdens een persoonlijk gesprek gaan we graag met u in gesprek over uw situatie. Heeft u wensen ingediend? We kunnen nu nog niet vertellen of uw wensen kunnen worden toegekend. Hier komen we op een later moment bij u op terug. Wel kunnen we op 13 juli ingaan op de onderwerpen die hierboven staan beschreven. Onze omgevingsmanagers Rudy de Groote, Abel Knipping en Amanda Schuitemaker zitten voor u klaar.

Dit spreekuur organiseren wij voorafgaand aan de informatiemarkt tussen 13:00 en 17:00 uur. Voor ieder gesprek plannen we maximaal 15 minuten in.

Voor dit spreekuur dient u zich aan te melden. Dit kan via dit formulier.

Lukt het aanmelden via het formulier niet? Stuur dan een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie

Aanmelden voor het spreekuur

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie en behoefte aan een gesprek? Meld u dan aan voor het spreekuur.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de opgave in Arcen aanpakken en u hierover informeren. Wilt u hierover met ons meedenken?  Dan kunt u zich inschrijven voor het tevredenheidspanel. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.