Mondingstraject Wylrebeek


Wylrebeekkort

Inleiding

In het najaar van 2022 zijn Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat van plan om samen met gemeente Venlo de monding van de Wylrebeek aan te pakken en te verbeteren voor vissen.

Het mondingstraject van de Wylrebeek (Vikingpad-Maas) is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen die houden van stromend water. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig beken met snelstromend water waar deze bedreigde en beschermde vissoorten zich thuisvoelen. Daarnaast dient de Wylrebeek als zogenaamde ‘stepping stone’ langs de Maas. Hierdoor kunnen deze vissen zich verder verspreiden door Noord-Limburg.

Projectdoel

 • De vissen moeten ongehinderd door de monding van de Wylrebeek kunnen zwemmen;
 • De beekmonding moet worden zo veel mogelijk ‘ont-steent’ zodat de vissen zich hier kunnen voortplanten;
 • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het noorden van de Maas met elkaar.

Wat gaan we doen?

 • Zo veel mogelijk (stort)stenen verwijderen in de monding zodat natuurlijke beek- en rivierprocessen weer kunnen plaatsvinden;
 • De drempel van (stort)stenen verwijderen zodat vissen ongehinderd tussen monding en Maas op en neer kunnen zwemmen;
 • Om de monding te bereiken vanuit het fietspad (vikingpad) word struikgewas en bomen gesnoeid;
 • In goed overleg met Gemeente Venlo houden we het drukke fiets- wandelpad langs de Maas (Vikingpad) bereikbaar tijdens de werkzaamheden en waarschuwen het verkeer voor een veilige situatie;
 • We plaatsen een dode boom in de monding die voor extra ecologische diversiteit en stromingsvariatie zorgt.

Planning

In het najaar van 2022 willen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat  in goed overleg met de gemeente Venlo de monding van de Wylrebeek verbeteren voor vissen.

De werkzaamheden aan de monding van de Wylrebeek zijn onderdeel van vergelijkbare werkzaamheden aan de monding van de Molenbeek van Lottum.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Gemeente Venlo
 • Adviesbureau Kragten
 • Waterschap Limburg

IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.