Hoogwaterbescherming Arcen


Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn in rap tempo keringen of harde keringen met demontabele schotbalken aangelegd. Zo ook in Arcen. Deze keringen voldoen niet aan de wettelijke norm. En moeten aanzienlijk verhoogd worden. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Het effect in Arcen is dus groot, om Arcen ook de komende jaren veilig te houden.

Voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER)

Arcen

Naast het versterken van de keringen wordt in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu ook een deel van de kering in Arcen Noord verlegd. Door de verlegging van de kering wordt ruimte van de Maas behouden. Dit noemen we een systeemmaatregel.

Er staat dus wat te gebeuren. Het waterschap ging al vroeg in het proces, samen met Rijkswaterstaat en de gemeente, in gesprek met bewoners en bedrijven. Met al deze informatie kon het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes maken, zoals het type kering en het tracé, de plek waar de kering komt te liggen. Daarbij kijkt het waterschap naar de wensen uit de omgeving, maar moet ook rekening gehouden worden met andere belangen, zoals bijvoorbeeld de kosten, het beheer en onderhoud of de ruimte voor de Maas.

De plannen zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt in een voorkeursalternatief (VKA) van Waterschap Limburg met een milieueffectrapportage (MER). Lees hier meer over het voorkeursalternatief en de omgevingswensen die erin terugkomen.

Deze info werd ook verspreid via weekblad Maasdorpen. De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.

De opgave

Het traject voor het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit 3 delen:  Arcen Noord, Arcen Midden en Arcen Zuid.
Meer over de opgave en de situatie leest u onder Arcen in een notendop.

Planning

Het project gaat de volgende fase in. De verdere planning kan u hier raadplegen.

Veel gestelde vragen

Bij versterking en/of verlegging van de kering in Arcen komen  technische begrippen kijken. We beantwoorden daarom enkele vragen uit het gebied.