Ontkluizing Keutelbeek Geleen


images (2)

Ruimte voor de Keutelbeek

De Keutelbeek stroomt vanuit de gemeente Beek onder de A76 de gemeente Sittard-Geleen binnen.  De Keutelbeek ligt hier op dit moment nog onder de grond, waarbij schoon en vuil water nog door een koker stromen. Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg gaan met de ontkluizing Keutelbeek Geleen de Keutelbeek weer in het straatbeeld brengen. Dit doen we vooral om vuil en schoon water van elkaar te scheiden. Anderzijds richten we de Keutelbeek klimaat robuust in om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen.

Plangebied

Buffer Spaans Neerbeek aan de A76 is het startpunt van het plangebied. De uiteindelijke monding van de Keutelbeek is in de Geleenbeek bij Daniken. De Keutelbeek komt onderweg ook nog de spoorweg tegen.

Projectdoelen

Door de beek en het beekdal ruim en klimaatbestendig in te richten, ontstaat een fraaie, groene verbinding door de stad. Deze draagt op natuurlijke wijze bij aan het bestrijden van klimaateffecten als wateroverlast, droogte en hittestress in de stad. Door maatregelen te nemen verbetert bovendien de waterkwaliteit, krijgen vissen weer ruim baan en wordt het beekdal opnieuw toegankelijk. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Wat gaan we doen?

Water zorgt voor minder hittestress en past in de visie ‘Sittard Klimatproof’ van de gemeente. De beek wordt natuurlijk en klimaatbestendig ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld.

Planning

Het project start 2e kwartaal van 2022. Met behulp van een enquête, keukentafelgesprekken en (online) bijeenkomsten halen we ideeën op en spreken we met bewoners en belangrijke stakeholders van Geleen Zuid.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Sittard-Geleen

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.