Dijkversterking Grevenbicht


Grevenbicht7k_GerPeeters

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat hebben we gedaan?

Ook de dijk bij Grevenbicht was op een aantal plekken te laag, niet stabiel genoeg en voldeed niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Bij hoogwater kon op sommige plekken water onder de dijk door stromen en zand meevoeren. Hierdoor was de dijk niet stabiel genoeg. Ook waren de randen van de dijk op verschillende plaatsen te steil. Deze plekken zijn verstevigd met klei. Hier en daar is ook klei ter vervanging van grond aan de rivierzijde van de dijk geplaatst.

Wie hebben er gewerkt aan dijkversterking Grevenbicht?

De dijkversterking in Grevenbicht maakt deel uit van een cluster, waarbinnen ook dijkversterkingen plaatsvinden in Roosteren, Stevensweert en Ohé en Laak. Aannemer Ploegam realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterkingsprojecten.

Stand van zaken

De dijkversterkingsprojecten Grevenbicht, Roosteren, Stevensweert en Ohé en Laak zijn officieel op 4 september 2018 opgeleverd. Ze voldoen weer aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.