Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)


Aanpak indienen Wob verzoek

U kunt uw verzoek digitaal indienen via de link rechts, of schriftelijk opsturen naar het bestuur van Waterschap Limburg:

Dagelijks bestuur van Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Geef aan over welke bestuurlijke aangelegenheid of over welk document u informatie wilt ontvangen. Het is niet nodig om uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen. Als uw verzoek te algemeen geformuleerd is, krijgt u van ons het verzoek om uw vraag te specificeren.

Behandeling van uw Wob-verzoek

Waterschap Limburg moet uw verzoek in principe inwilligen. Het uitgangspunt van de Wob is namelijk dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Zo moet het waterschap uw verzoek weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten belemmerd wordt.

Kosten

Voor het kopiëren en versturen van documenten kunnen wij kosten bij u in rekening brengen.


Digi-ID formulier