Verzoek Wet open overheid (Woo)


Aanpak indienen Woo verzoek

U kunt uw verzoek digitaal indienen via de link rechts, of schriftelijk opsturen naar het bestuur van Waterschap Limburg:

Dagelijks bestuur van Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Geef aan over welke bestuurlijke aangelegenheid of over welk document u informatie wilt ontvangen. Het is niet nodig om uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen. Als uw verzoek te algemeen geformuleerd is, krijgt u van ons het verzoek om uw vraag te specificeren.

Behandeling van uw Woo-verzoek

Waterschap Limburg moet uw verzoek in principe inwilligen. Het uitgangspunt van de Woo is namelijk dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij zwaarwegende belangen een rol spelen. De Woo bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Zo moet het waterschap uw verzoek weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten belemmerd wordt.

Kosten

Voor het kopiëren en versturen van documenten kunnen wij kosten bij u in rekening brengen.


Digi-ID formulier

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD