Vergunningen


Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Waterschap Limburg heeft regels opgesteld en deze vast gelegd in de legger (waterschapsverordeningen). Bent u van plan om water te lozen in een beek? Wilt u (grond)water onttrekken of iets anders doen dat invloed kan hebben op het water? Dan moet u zich aan deze regels houden.

De regels van het waterschap zijn als volgt opgebouwd:

Voor alle activiteiten of handelingen die u in of in de buurt van een oppervlaktewater of waterkering die op de legger staat geldt een zorgplicht (zie hierna).

  • Voor een aantal activiteit zijn er Algemene regels opgesteld. Dit zijn regels waar u zich in aan moet houden als de algemene regel voor u van toepassing is. Daarnaast is de zorgplicht van toepassing.
  • Daarnaast moet u vaak een melding doen (doorlooptijd vier weken) voordat u met uw activiteiten begint en/of een vergunning aanvragen (doorlooptijd acht weken tot zes maanden).
  • In onze reactie op uw melding of vergunningaanvraag, kunnen (maatwerk-)voorschriften zijn opgenomen die alleen voor u gelden. De zorgplicht geldt naast de vergunning.

Vergunningenchecker

Met de digitale vergunningchecker van Waterschap Limburg kan iedereen die plannen heeft heel eenvoudig online vinden welke regels gelden (zie link rechts)