Schadeclaim / verzoek schadevergoeding


Als er schade is ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij het waterschap ligt, kunt u dat melden.

Vul hiervoor dit schademeldformulier in (zie link rechts).
Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap, zonder onrechtmatig handelen? Lees dan verder over de regeling nadeelcompensatie.