Pachtlocaties - inschrijving


Waterschap Limburg is eigenaar van een aantal landbouwpercelen binnen de Provincie Limburg.

Voor een vijftal pachtlocaties gelegen in de gemeenten Venray, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Horst aan de Maas en Maasbree kunt u eventueel in aanmerking komen voor het pachten van één van deze objectlocaties.

Indien u een agrarisch bedrijf exploiteert in dezelfde gemeente van de desbetreffende objectlocatie of dat u een agrarisch bedrijf vanaf de datum van de publicatie heeft gevestigd in dezelfde gemeente van de desbetreffende objectlocatie. U dient zich in te schrijven middels het inschrijvingsformulier dat u kunt downloaden vanuit de website van Waterschap Limburg. Vult u op dit inschrijvingsformulier uw uiterste bod in voor de objectlocatie waarvoor u in aanmerking wilt komen. Voegt u bij het inschrijvingsformulier het bewijs van uw KvK-inschrijving bij.

U kunt zich inschrijven t/m 31 januari 2023. Na deze datum worden de inschrijvingen beoordeeld.

Er wordt niet verder onderhandeld, er volgt een acceptatie óf weigering van het voorstel. Wij vragen u dan ook om een “uiterst aanbod” uit te brengen voor de genoemde termijn. De uitgebrachte biedingen worden verzameld, over de inhoud van de biedingen wordt niet gecommuniceerd met andere gegadigden. Van “tegen elkaar opbieden” zal hierdoor geen sprake zijn. Bij een gelijk bod vindt een loting plaats via een notaris.

Na gunning van de objectlocatie nemen wij contact met u op.

Indien de objectlocatie niet aan u gegund wordt ontvangt u hierover een bericht.

Rechts kunt u per gemeente een kaart downloaden met de pachtlocaties.

Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u uw vraag stellen d.m.v. een mail te sturen naar Vastgoed@waterschaplimburg.nl. Dan nemen we z.s.m. contact met u op.


Inschrijven

Vul op dit inschrijvingsformulier uw uiterste bod in voor de objectlocatie waarvoor u in aanmerking wilt komen. In het formulier kunt u uw KvK-inschrijving uploaden.

Officiële bekendmaking