Nadeelcompensatie


Het waterschap neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in het algemene belang en rechtmatig genomen zijn. Burgers en bedrijven kunnen nadeel ondervinden door dit optreden. In sommige situaties hebben zij recht op een tegemoetkoming in de schade.

Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden, dijkversterkingen en beekherinrichtingen, bijvoorbeeld leiden tot omzetverlies voor bedrijven, waardedaling van een woning of omrijdschade. Die schade komt in principe voor rekening van de benadeelde. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat een bedrijf of burger onevenredig wordt getroffen, heeft hij mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade. U kunt hiervoor het formulier gebruiken (zie link rechts).

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap, zonder onrechtmatig handelen? Lees dan verder over de regeling nadeelcompensatie.