Landbouwkundige grondwaterputten


Buiten de verdroogde natuurgebieden (inclusief bufferzones) mag u met een geregistreerde landbouwkundige pomp uit alle geregistreerde landbouwkundige putten grondwater onttrekken. Een agrariër mag zijn geregistreerde pomp dus op een andere grondwaterput aansluiten, zonder dit nogmaals bij het waterschap te registreren

(= gebiedsgericht standstill).

Kaart landbouwkundige grondwaterputten buiten de verdroogde natuurgebieden

Rechts staan twee links naar interactieve kaarten waarop de grondwaterputten in Noord- en Zuid-limburg staan aangegeven.

Op is op perceelsniveau aangegeven welke ingemeten geregistreerde putten buiten de verdroogde natuurgebieden (inclusief bufferzones) vallen. Klik op de put voor meer informatie. Staat de betreffende put niet op de kaart? Dan valt deze binnen de verdroogde natuurgebieden (inclusief bufferzones) en mag u alleen grondwater onttrekken als u hiervoor een vergunning heeft (= bedrijfsgericht standstill).