Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie


Regels voor bedrijven en particulieren

Wilt u grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen, een duiker te bouwen of een weg aan te leggen? Dan moet u dit op grond van het Besluit bodemkwaliteit minimaal vijf dagen van tevoren melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Neem van tevoren contact met het waterschap op, zodat we goede afspraken kunnen maken over de werkzaamheden en de omgeving. Bij grote initiatieven (zoals het dempen van een plas) raden wij u aan om al twee maanden van tevoren met ons in overleg te gaan.