Activiteitenbesluit milieubeheer


Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

Bedrijven die activiteiten starten of wijzigen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, moeten dit ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit melden. Deze melding kan elektronisch worden gedaan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

VERGUNNING NODIG?

Als er naast meldingplichtige activiteiten ook vergunningplichtige activiteiten aan de orde zijn, kunt u dit via het Omgevingsloket Online regelen. Wij raden u wel aan eerst een Vergunningencheck uit te voeren.


Omgevingsloket

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil.nl/omgevingsloket.