Aanvraag over uw persoonsgegevens (AVG)


In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als waterschap. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

Bezwaar tegen verwerking

U kunt het waterschap vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doelen of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten. Persoonsgegevens worden verwerkt vanuit:

 • Vergunning
 • Toezicht en handhaving
 • Grondaankoop
 • Register grondwaterputten
 • Locatiebepaling t.b.v. waterschap Klachten
 • Informatieaanvragen
 • Nieuwsbrieven

Recht op verbetering, beperking of verwijdering

Ziet u onjuistheden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u het waterschap vragen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

Hetzelfde kunt u doen als:

 • uw gegevens niet compleet zijn
 • u vindt dat de gegevens niet nodig zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld
 • of op een andere manier door het waterschap in strijd met de wet worden gebruikt.
 • U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens vanuit wettelijke bepalingen moeten bewaren

Recht op inzage

U kunt aanvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij het waterschap. U ontvangt een overzicht met:

 • het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken
 • welke persoonsgegevens er zijn verwerkt
 • de ontvangers van die gegevens
 • de periode dat de gegevens blijven opgeslagen (bewaard)
 • de herkomst van de gegevens
 • Dit recht heeft u alleen op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

U kunt dit aanvragen via het formulier rechts op deze pagina (Dig-ID nodig).