Clustermanager Areaalbeheer


Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, primair gericht op beheer en onderhoud van waterkeringen en het watersysteem in de gehele provincie. Onze uitdagingen zijn groots: dijkversterking, klimaatverandering, waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ruim 300 collega’s zetten zich dagelijks in voor het waterbeheer, in een afwisselend gebied: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland, van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden en natuurgebieden.

Binnen het achthoofdige managementteam is momenteel een vacature voor clustermanager Areaalbeheer.

Word jij onze nieuwe clustermanager Areaalbeheer?

We zoeken een clustermanager die de komende jaren richting en leiding geeft aan de opbouw het cluster Areaalbeheer. Dit is een nieuw cluster binnen het waterschap, met een duidelijke focus op uniform beheren van het waterschapsareaal en assets provinciebreed. Het cluster – met een omvang van ca. 120 medewerkers – valt geheel onder jouw verantwoordelijkheid. In de aansturing van medewerkers en inhoudelijke sturing op de diverse taakvelden  word je ondersteund door teamleiders .

Areaalbeheer richt zich op:

 • Beheren en inspecteren van het areaal en de assets
 • Toezicht houden in ons areaal
 • Uitvoeren basisrelatiemanagement, onder andere via gebiedsmanagement en het klantcontactcentrum
 • Optreden bij calamiteiten en crises
 • Adviseren op tactisch en operationeel niveau voor regiobeheer en projecten
 • Ontwikkelen van modellen
 • Verlenen van lokale, eenvoudige vergunningen.

Als clustermanager heb jij eveneens de rol van operationeel leider in de crisisorganisatie Aan deze rol is een piketdienst verbonden.

Daarnaast geef je samen met je teamleiders, collega-managers en directeuren vorm aan het organisatiebrede ontwikkelplan ‘Eenvoud & Focus’.

Wat we vragen

Als clustermanager geef je daadkrachtig richting aan het nieuwe cluster Areaalbeheer. Je weet duidelijke lijnen uit te zetten en resultaten te boeken in het neerzetten van een stevige, soepel opererende beheerorganisatie. Je werkt hierin nauw samen met de andere clusters.

Je hebt aantoonbare affiniteit met watergerelateerde vraagstukken en weet  relevante ontwikkelingen in de omgeving te duiden en een plek te geven in uitvoering van beleid en beheer van het areaal. Je fungeert als sparring partner voor je teamleiders en motiveert mensen zich nieuwe werkwijzen eigen te maken. Je brengt voortdurend leren en verbeteren zelf in de praktijk en bent daarmee anderen tot voorbeeld. Je stijl van communiceren is verbindend en gericht op het verder ontwikkelen van mensen. Je fungeert als eerste aanspreekpunt op de diverse taakvelden binnen Areaalbeheer voor directie en bestuur en neemt namens Waterschap Limburg deel aan diverse overleg- en samenwerkingsverbanden in de regio en daarbuiten.

Andere belangrijke vereisten zijn:

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Vijf tot tien jaar ervaring als manager, in een (grote) ambtelijk-bestuurlijke organisatie
 • Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van mensen en organisaties in het groeien naar één duidelijke organisatiecultuur
 • Kennis van en ervaring met de financiën, producten en informatievoorziening van beheerorganisaties
 • Ambtelijk-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring
 • Je bent flexibel, stressbestendig en weet het overzicht te bewaren – ook tijdens calamiteiten in je rol van operationeel leider.

Een nadere kennismaking met het waterschap en onze opgaven

Waterschap Limburg zorgt voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons gebied bestaat uit 2209 km2, 31 gemeenten en ruim 1,1 miljoen inwoners. Het gevarieerde werkgebied en grote mate van verstedelijking plaatsen ons voor specifieke opgaven, zeker waar het het ‘klimaatproof’ maken van Limburg betreft. Met grenzen die voor 75% raken aan het buitenland spelen grensoverschrijdend waterbeheer en vergaande samenwerking in de waterketen een nadrukkelijke rol. Een gebied met een aantal internationaal belangrijke natuurgebieden en waar ook landbouw een belangrijke stempel drukt. In dit speelveld pakt Waterschap Limburg een steeds nadrukkelijkere rol in het werken aan een veilige en leefbare omgeving.

Voortdurend in beweging…

Het waterschap is continu in beweging. We werken aan water samen en rekening houdend met de uiteenlopende belangen van inwoners, recreanten, agrariërs, bedrijven, mede-overheden en natuur We zien dat er steeds vaker maatwerk nodig is om doelen te realiseren en zoeken hierbij altijd de verbinding met onze omgeving. Samen zorgen we ervoor dat het in Limburg goed wonen, werken en recreëren is langs het water.

…ook intern

Als jonge fusieorganisatie heeft Waterschap Limburg belangrijke stappen gezet om in te spelen op onze taken en ambities. Om ook in de toekomst gesteld te staan voor onze opgaven, is een doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk. Het actieplan voor organisatieontwikkeling ‘Eenvoud en Focus’ richt zich de komende jaren op proces & inhoud, structuur en houding & gedrag. We staan daarbij aan het begintraject. De organisatiestructuur wordt per 1 maart 2019 aangepast. De 3 directeuren en 8 clustermanagers geven de komende jaren gezamenlijk vorm aan de ontwikkeling en vervullen hierin een voortrekkersrol. Aan de basis staan onze Watermerken:

 • Met de omgeving en voor de omgeving
 • Trek op met het bestuur
 • Respecteer kaders, pak speelruimte
 • Blijf in beweging
 • Help je collega
 • Maak de wereld mooier!

Wat we bieden

Het waterschap biedt een dynamische en verantwoordelijke functie in een ambitieuze organisatie met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Je komt in algemene dienst en wordt geplaatst in de generieke functie van manager - de functieroepnaam is clustermanager. Het is  een  fulltime functie (36 uur), indicatief gewaardeerd in schaal 14. Het salaris op fulltime basis bedraagt minimaal € 4.808,-- en maximaal € 6.941,--bruto per maand. Naast dit salaris heb je de beschikking over een Individueel KeuzeBudget (IKB), 20% van je salaris. Het IKB is een vrij besteedbaar budget dat je kunt inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast hebben wij prima andere arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonsgebonden basisbudget dat je kunt inzetten voor je eigen ontwikkeling en vitaliteit.

Geïnteresseerd?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij directeur Diederik Timmer,  D.Timmer@waterschaplimburg.nl  , tel. +31 6 20 24 96 84. Procedurele vragen kun je stellen via HRM, hrm@waterschaplimburg.nl. Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 25 maart  2019 via IGOM.

De gesprekken vinden plaats in de periode 1 t/m 5 april 2019.

Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure. Voor de persoonlijke ontwikkeling, los van het selectieproces, wordt eventueel een ontwikkelassessment aangeboden.