Werk en stage


watermonsters nemen (Breedbeeld)

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Zo’n 300 gepassioneerde collega’s zetten zich daar dagelijks voor in: met de omgeving voor de omgeving!

We werken graag samen en zoeken verbinding. Daarbij hebben we ook oog voor de belangen buiten onze ‘waterkaders’.  Samen zorgen we ervoor dat het in Limburg goed en veilig wonen, werken en recreëren is in de buurt van het water.
Als overheidsorganisatie bepaalt een gekozen bestuur ons beleid. De bestuursleden behartigen met zorg de belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.

Waterschap Limburg is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor je loopbaanontwikkeling en een goede balans tussen werk en privé. Persoonlijk leiderschap en groei , zowel in je vakgebied en als mens, legt voor ons veel gewicht in de schaal.  
Onze werkomgeving is informeel.  Je werk voortdurend beter, efficiënter en duurzamer inrichten staan voorop.  Meebewegen met de steeds veranderende omgeving is vanzelfsprekend.  Net als resultaatgerichtheid en het nemen van de vrijheid én de verantwoordelijkheid om zelf je tijd in te delen.
De passie die je hebt voor jouw vakgebied, is duidelijk herkenbaar in je activiteiten en gesprekken.
Spreekt deze beschrijving jou aan, dan is er al een eerste match!

Huisvesting

Wij werken met een flexibel kantoorconcept.  Ons kantoor is zo ontworpen en ingericht dat het alle gelegenheid biedt tot ontmoeten, concentreren, communiceren en faciliteren. Je kiest steeds een werkplek die het beste aansluit bij de activiteit of taak van dat moment. Zo leer je veel collega’s én hun vakgebieden kennen.

Arbeidsvoorwaarden

Waterschap Limburg biedt een prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een groot deel van de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.

Een paar voorbeelden van arbeidsvoorwaarden:

  • uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • een flexibele werktijdenregeling
  • een individueel keuzebudget van 17 en 20 procent van het salaris, onder andere te besteden aan extra inkomen of extra verlof

Oefenen in werken: stage!

Leren en ontwikkelen zijn noodzakelijk om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen en om opleidingen te voeden en te kunnen laten voortbestaan en groeien. Jaarlijks bieden wij in samenspraak met onderwijsinstellingen actief en gericht stage-opdrachten aan op VMBO, MBO, HBO en academisch niveau. Deze stage-opdrachten zijn gerelateerd aan onze waterschapsdoelen en/of aan de organisatieontwikkelingsdoelen en kennen altijd een wederzijds belang.

Van stagiaires vragen wij een serieuze en gemotiveerde onderbouwing van een keuze voor een stage-opdracht.
Ad-hoc aanvragen voor stages bekijken wij welwillend als er motivatie spreekt uit de aanvraag. Waar mogelijk creëren wij kansen voor ad-hoc aanvragen. Gerichte en geplande stages hebben voorrang op ad-hoc stages.

Interesse in een stage bij ons? Stuur dan een gemotiveerd bericht naar hrm@waterschaplimburg.nl .
Denk naast je motivatie natuurlijk aan je persoonlijke gegevens en contactgegevens,  informatie over je opleiding (onderwijsinstelling, studiejaar en omschrijving stage-opdracht)en de beoogde stageperiode  en stageduur.


SAW

Alles over arbeidsvoorwaarden (inclusief salaristabellen) en rechtspositie kun je terugvinden in de SAW (CAO):

dijkinspecteurs (Breedbeeld)

Vacatures