Ondersteuning en advies bij ruimtelijke plannen


Gaat u aan de slag met een project in uw gemeente? Heeft u plannen voor nieuwbouw of herstructurering in uw gemeente? Of wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld? Vanaf het begin van uw project neemt u beslissingen over het watersysteem, met onomkeerbare gevolgen voor het latere verloop van uw traject. Neem daarom, ook als u een watertoets gaat doen, op tijd contact met ons op voor advies en ondersteuning.

Ondersteuning en advies bij ruimtelijke plannen

Wij helpen u in elke projectfase bij het kiezen van oplossingen voor water die passen in uw ruimtelijke plannen. Zo heeft u vooraf duidelijkheid over water en komt u achteraf niet voor onvoorziene kosten te staan.

Wij bieden:

 1. Advies bij initiatief en keuze ontwerplocatie
 • waterkansen en waterbelangen in beeld brengen
 • ontwerpuitgangspunten vanuit water opstellen
 • ontwerp beoordelen

Als voor het project een bestemmingsplan of structuurvisie nodig is, gebeurt dit via het vooroverleg van de watertoets. Ook in projecten zonder watertoets kunt u ons inschakelen.

 1. Ondersteuning bij ruimtelijk plan
 • Uitgangspunten voor de waterparagraaf opstellen
 • Verbeelding en planregels voor bestemmingsplannen en structuurvisies

Dit is het formele gedeelte van de watertoets en verplicht voor grotere plannen en bij directe waterbelangen. Ook bij plannen zonder verplichte watertoets geldt een zorgplicht voor regenwater, waarbij we kunnen adviseren.

 1. Snelle procedures
 • Afspraken maken over lozingen, (grondwater)onttrekkingen of werken in of langs beken
 • Waar nodig leggen we de afspraken vast in een vergunning
 • Vergunningentrajecten gaan vaak sneller als u vooraf met ons overlegt (link)

Watertoets: waterbelangen in ruimtelijke ordening

Heeft u plannen heeft voor nieuwbouw of herstructurering in uw gemeente? Of komt er een nieuw bestemmingsplan? Dan bent u vaak verplicht de watertoets te doorlopen. Zo krijgt u inzicht in de waterbelangen in uw project en heeft u meteen een invulling van de waterparagraaf in uw plan. Neem altijd eerst contact met ons op, om te zorgen voor een zo soepel mogelijke procedure voor uzelf en de omwonenden.