Bestrijden van muskus- en beverratten


Muskusratten en beverratten zijn knaagdieren die leven in de buurt van water. Omdat ze gangen graven in oevers en dijken, vormen ze een gevaar voor de stevigheid van de dijken. Daarom is Waterschap Limburg dagelijks bezig met het bestrijden van deze dieren.

Hoe we de muskusratten en beverratten bestrijden

Samen met andere waterschappen onderzoeken we of er andere manieren dan rattenbestrijding zijn om de dijken stevig te houden. Helaas blijkt tot nu toe dat het doden van de muskus- en beverratten de enige effectieve oplossing is voor het probleem. Speciaal daarvoor opgeleide rattenvangers zijn dagelijks in het veld om de dieren te vangen. We gebruiken daarbij zoveel mogelijk levendvangkooien. Andere dieren die in de kooien terechtkomen, zoals bevers, hermelijnen, bunzingen en watervogels, kunnen we dan weer ongeschonden vrijlaten.

Vangsten in Limburg zijn belangrijk

Omdat muskus- en beverratten in Duitsland en Wallonië nauwelijks worden bestreden, komen er veel dieren via de grensoverschrijdende beken en de Maas ons land binnen. Het is belangrijk dat deze dieren zich niet in Nederland verspreiden en schade aanrichten aan de kwetsbare (zee)dijken in het westen en noorden van ons land. Er zijn in Limburg daarom relatief veel rattenvangers actief.

Oproep: meld muskus-of beverratten!

Heeft u een muskus- of beverrat gezien nabij een dijk gezien, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen langs het water? Geef het door via het Meldpunt Water: 0800-0341. Zo draagt u bij aan het veilig houden van onze dijken.


De beverrat vertoeft vaak aan de waterkant, terwijl de muskusrat vooral in het water te vinden is. De beverrat is groter dan de muskusrat. Hij meet 40 tot 60 centimeter plus een staart van 40 centimeter. De muskusrat wordt 25-35 centimeter lang met een staart van ongeveer 20 centimeter. Beide rattensoorten hebben nagenoeg geen natuurlijke vijanden.