Keur


In de keur staan regels over wat er wel en niet mag in en rondom het water in Limburg. Met deze regels beschermen we de dijken, sloten, waterstanden en grondwaterstanden bij u in de buurt. Zo mag u bepaalde activiteiten bij het water of een dijk alleen uitvoeren als wij u daarvoor een vergunning hebben verleend. Op deze pagina staan alle regels die onder de verschillende keuren vallen.

Uitvoeringregels bij keur

In de uitvoeringsregels staan de belangrijkste inhoudelijke regels over activiteiten of handelingen in of in de buurt van een oppervlaktewater of waterkering die op de legger staat.

Als voor een bepaalde activiteit geen uitvoeringsregel is opgesteld, dan moet u zich houden aan de zorgplicht.

Rechts kunt u zien voor welke activiteiten het waterschap uitvoeringsregels heeft vastgesteld.

Via onze digitale vergunningchecker kunt u beoordelen of u aan regels uit de keur moet voldoen voor een bepaalde activiteit.

Zorgplicht

Iedereen die activiteiten of handelingen uitvoert die een nadelig effect kunnen hebben op het oppervlaktewater of op een waterkering of in een zone die is opgenomen in de legger van het waterschap, moet zich houden aan de zorgplicht. Deze houdt in dat u nadelige effecten of schade moet voorkomen. Via onze digitale vergunningchecker kunt u beoordelen of de zorgplicht op u van toepassing is. Als u hierover twijfelt, dan adviseren wij u contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het waterschap (vergunningen@waterschaplimburg.nl of handhaving@waterschaplimburg.nl, tel. 088 – 88 90 100).

Algemene regels

Valt uw activiteit op basis van de uitvoeringsregels onder een algemene regel? Dan moet u zich houden aan wat er in deze regels staat, maar hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel moet u vaak 4 weken van tevoren een melding doen. Dan is dit vermeld in de algemene regel.

Vergunningplicht

Geldt voor uw activiteit op basis van de uitvoeringregel een vergunningplicht? Dan dient u deze aan te vragen via het omgevingloket online. Wij adviseren u om voordat u een vergunning aanvraagt contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het waterschap (vergunningen@waterschaplimburg.nl, tel. 088 – 88 90 100) over uw beoogde initiatief.

Beleidsregels

Voor de meest voorkomende vergunningplichtige activiteiten zijn er beleidsregels. In deze beleidsregels staat met welke criteria wij uw vergunningsaanvraag beoordelen. Zo kunt u vooraf  inschatten of en met welke aanpak uw initiatief haalbaar is.