Organisatiestructuur


Waterschap Limburg bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur én een uitvoerende organisatie (zie organogram rechts). De uitvoerende organisatie bestaat uit een directie, diverse clusters en programma’s.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door inwoners van provincie Limburg. Zij behartigt de verschillende belangen en neemt de besluiten op het gebied van strategisch en financieel beleid.

Directie

Bestaat uit de secretaris/directeur en twee directeuren. Zij sturen de organisatie aan en onderhouden de contacten met het bestuur.

Clusters

Onder verantwoordelijkheid van de directeuren is de uitvoerende organisatie onderverdeeld in acht clusters met elk een specifiek focusgebied:

 • Strategie & Communicatie
 • Programmering Planning & Financien
 • Mens & Organisatie Ondersteuning
 • Areaalbeheer;
  • Onderhouden
  • Inspecteren
  • Beheren
  • Gebied
 • Projecten & Inkoop
 • Vergunningen Toezicht & Handhaving
 • Informatie Data & Monitoring
 • Kaders & Ontwikkeling

Programma’s

Naast de acht clusters bestaat de uitvoerende organisatie uit drie programma’s:

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Maaswerken
 • Water in Balans